Giá dự kiến: 0 đ
Bộ phận Tên sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền  
1. Mainboard PC Chọn thiết bị
2. Ram Chọn thiết bị
3. HDD Chọn thiết bị
4. Case PC Chọn thiết bị
5. Cooler PC Chọn thiết bị
6. CPU PC Chọn thiết bị
7. PSU PC Chọn thiết bị
8. VGA PC Chọn thiết bị
9. RAM PC Chọn thiết bị
Giá dự kiến: 0 đ