products

Thương hiệu MSI
Chipset NVIDIA
Graphics GeForce® GT 1030
Interface PCI Express 3.0 x16 (uses x4)
Core Clock 1189 MHz / 1430 MHz
CUDA/ Stream Processor 384 Units
Kích thước 147 x 102 x 38 mm
Memory 2GB DDR4
Memory Bus 64-bit
Memory Clock 2100 MHz
Tản nhiệt 1 quạt
DirectX / OpenGL DirectX 12/ OpenGL 4.5
Kết nối 1 x HDMI / 1 x SL-DVI-D
Nguồn yêu cầu 300 W
Bảo hành 36 Tháng
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI Card đồ họa MSI GT 1030 AERO ITX 2G OC####Card đồ họa MSI GT 1030 AERO ITX 2G OC#####Card đồ họa MSI GT 1030 AERO ITX 2G OC####Tặng lót chuột Bigsize Worldmap
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG #### Đối tác ủy quyền: DELL, ASUS, MSI, HP, Acer####DEAL GIÁ - thấp nhất và duy nhất tại Việt Nam#### Mua trả góp 0% thẻ Visa/Master qua mPOS#### Sản phẩm chính hãng tại Việt nam.#### Hàng mới 100%, đầy đủ phụ kiện, thùng hộp NSX.#### Miễn phí 100% Ship COD và giao hàng tận nơi. #### Thông tin thanh toán và chuyển khoản####
Card đồ họa MSI GT 1030 AERO ITX 2G OC##### Đối tác ủy quyền: DELL, ASUS, MSI, HP, Acer#####DEAL GIÁ - thấp nhất và duy nhất tại Việt Nam##### Mua trả góp 0% thẻ Visa/Master qua mPOS##### Sản phẩm chính hãng tại Việt nam.##### Hàng mới 100%, đầy đủ phụ kiện, thùng hộp NSX.##### Miễn phí 100% Ship COD và giao hàng tận nơi.##### Thông tin thanh toán và chuyển khoản#####

Card đồ họa MSI GT 1030 AERO ITX 2G OC

2,200,000
Thương hiệu MSI
Chipset NVIDIA
Graphics GeForce® GT 1030
Interface PCI Express 3.0 x16 (uses x4)
Core Clock 1265 MHz/ 1518 MHz
CUDA/ Stream Processor 384 Units
Kích thước 147 x 102 x 38 mm
Memory 2GB GDDR5
Memory Bus 64-bit
Memory Clock 6008 MHz
Tản nhiệt 1 quạt
DirectX / OpenGL DirectX 12/ OpenGL 4.5
Kết nối 1 x HDMI / 1 x SL-DVI-D
Nguồn yêu cầu 300 W
Bảo hành 36 Tháng
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI Card đồ họa MSI GT 1030 AERO ITX 2GD4-OC####Card đồ họa MSI GT 1030 AERO ITX 2GD4-OC#####Card đồ họa MSI GT 1030 AERO ITX 2GD4-OC####Tặng lót chuột Bigsize Worldmap
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG #### Đối tác ủy quyền: DELL, ASUS, MSI, HP, Acer####DEAL GIÁ - thấp nhất và duy nhất tại Việt Nam#### Mua trả góp 0% thẻ Visa/Master qua mPOS#### Sản phẩm chính hãng tại Việt nam.#### Hàng mới 100%, đầy đủ phụ kiện, thùng hộp NSX.#### Miễn phí 100% Ship COD và giao hàng tận nơi. #### Thông tin thanh toán và chuyển khoản####
Card đồ họa MSI GT 1030 AERO ITX 2GD4-OC##### Đối tác ủy quyền: DELL, ASUS, MSI, HP, Acer#####DEAL GIÁ - thấp nhất và duy nhất tại Việt Nam##### Mua trả góp 0% thẻ Visa/Master qua mPOS##### Sản phẩm chính hãng tại Việt nam.##### Hàng mới 100%, đầy đủ phụ kiện, thùng hộp NSX.##### Miễn phí 100% Ship COD và giao hàng tận nơi.##### Thông tin thanh toán và chuyển khoản#####

Card đồ họa MSI GT 1030 AERO ITX 2GD4-OC

2,230,000
Thương hiệu MSI
Chipset NVIDIA
Graphics GeForce® GTX 1050
Interface PCI Express 3.0 x16 (uses x4)
Core Clock 1404 MHz/ 1518 MHz
CUDA/ Stream Processor 640 Units
Kích thước 177 x 118 x 34 mm
Memory 2GB GDDR5
Memory Bus 128-bit
Memory Clock 7008 MHz
Tản nhiệt 1 quạt
DirectX / OpenGL DirectX 12/ OpenGL 4.5
Kết nối DisplayPort (Version 1.4) / HDMI (Version 2.0) / DL-DVI-D
Nguồn yêu cầu 300 W
Bảo hành 36 Tháng
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI Card đồ họa MSI GT 1030 AERO ITX 2G OCV1####Card đồ họa MSI GT 1030 AERO ITX 2G OCV1#####Card đồ họa MSI GT 1030 AERO ITX 2G OCV1####Tặng lót chuột Bigsize Worldmap
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG #### Đối tác ủy quyền: DELL, ASUS, MSI, HP, Acer####DEAL GIÁ - thấp nhất và duy nhất tại Việt Nam#### Mua trả góp 0% thẻ Visa/Master qua mPOS#### Sản phẩm chính hãng tại Việt nam.#### Hàng mới 100%, đầy đủ phụ kiện, thùng hộp NSX.#### Miễn phí 100% Ship COD và giao hàng tận nơi. #### Thông tin thanh toán và chuyển khoản####
Card đồ họa MSI GT 1030 AERO ITX 2G OCV1##### Đối tác ủy quyền: DELL, ASUS, MSI, HP, Acer#####DEAL GIÁ - thấp nhất và duy nhất tại Việt Nam##### Mua trả góp 0% thẻ Visa/Master qua mPOS##### Sản phẩm chính hãng tại Việt nam.##### Hàng mới 100%, đầy đủ phụ kiện, thùng hộp NSX.##### Miễn phí 100% Ship COD và giao hàng tận nơi.##### Thông tin thanh toán và chuyển khoản#####

Card đồ họa MSI GT 1030 AERO ITX 2G OCV1

2,230,000
Thương hiệu MSI
Chipset NVIDIA
Graphics GeForce® GTX 1050
Interface PCI Express 3.0 x16 (uses x4)
Core Clock 1404 MHz/ 1518 MHz
CUDA/ Stream Processor 640 Units
Kích thước 155 x 112 x 37 mm
Memory 2GB GDDR5
Memory Bus 128-bit
Memory Clock 7008 MHz
Tản nhiệt 1 quạt
DirectX / OpenGL DirectX 12/ OpenGL 4.5
Kết nối DisplayPort (Version 1.4) / HDMI (Version 2.0) / DL-DVI-D
Nguồn yêu cầu 300 W
Bảo hành 36 Tháng
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI Card đồ họa MSI GTX 1050 2G/ 2G OCV1####Card đồ họa MSI GTX 1050 2G/ 2G OCV1#####Card đồ họa MSI GTX 1050 2G/ 2G OCV1####Tặng lót chuột Bigsize Worldmap
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG #### Đối tác ủy quyền: DELL, ASUS, MSI, HP, Acer####DEAL GIÁ - thấp nhất và duy nhất tại Việt Nam#### Mua trả góp 0% thẻ Visa/Master qua mPOS#### Sản phẩm chính hãng tại Việt nam.#### Hàng mới 100%, đầy đủ phụ kiện, thùng hộp NSX.#### Miễn phí 100% Ship COD và giao hàng tận nơi. #### Thông tin thanh toán và chuyển khoản####
Card đồ họa MSI GTX 1050 2G/ 2G OCV1##### Đối tác ủy quyền: DELL, ASUS, MSI, HP, Acer#####DEAL GIÁ - thấp nhất và duy nhất tại Việt Nam##### Mua trả góp 0% thẻ Visa/Master qua mPOS##### Sản phẩm chính hãng tại Việt nam.##### Hàng mới 100%, đầy đủ phụ kiện, thùng hộp NSX.##### Miễn phí 100% Ship COD và giao hàng tận nơi.##### Thông tin thanh toán và chuyển khoản#####

Card đồ họa MSI GTX 1050 2G/ 2G OCV1

3,849,000
Thương hiệu MSI
Chipset NVIDIA
Graphics GeForce® GTX 1050
Interface PCI Express 3.0 x16 (uses x4)
Core Clock 1404 MHz/ 1518 MHz
CUDA/ Stream Processor 640 Units
Kích thước 215 x 112 x 38 mm
Memory 2GB GDDR5
Memory Bus 128-bit
Memory Clock 7008 MHz
Tản nhiệt 2 quạt
DirectX / OpenGL DirectX 12/ OpenGL 4.5
Kết nối DisplayPort (Version 1.4) / HDMI (Version 2.0) / DL-DVI-D
Nguồn yêu cầu 300 W
Bảo hành 36 Tháng
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI Card đồ họa MSI GTX 1050 AERO ITX 2G OCV1####Card đồ họa MSI GTX 1050 AERO ITX 2G OCV1#####Card đồ họa MSI GTX 1050 AERO ITX 2G OCV1####Tặng lót chuột Bigsize Worldmap
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG #### Đối tác ủy quyền: DELL, ASUS, MSI, HP, Acer####DEAL GIÁ - thấp nhất và duy nhất tại Việt Nam#### Mua trả góp 0% thẻ Visa/Master qua mPOS#### Sản phẩm chính hãng tại Việt nam.#### Hàng mới 100%, đầy đủ phụ kiện, thùng hộp NSX.#### Miễn phí 100% Ship COD và giao hàng tận nơi. #### Thông tin thanh toán và chuyển khoản####
Card đồ họa MSI GTX 1050 AERO ITX 2G OCV1##### Đối tác ủy quyền: DELL, ASUS, MSI, HP, Acer#####DEAL GIÁ - thấp nhất và duy nhất tại Việt Nam##### Mua trả góp 0% thẻ Visa/Master qua mPOS##### Sản phẩm chính hãng tại Việt nam.##### Hàng mới 100%, đầy đủ phụ kiện, thùng hộp NSX.##### Miễn phí 100% Ship COD và giao hàng tận nơi.##### Thông tin thanh toán và chuyển khoản#####

Card đồ họa MSI GTX 1050 AERO ITX 2G OCV1

3,849,000
Thương hiệu MSI
Chipset NVIDIA
Graphics GeForce® GTX 1050
Interface PCI Express 3.0 x16 (uses x4)
Core Clock 1417 MHz/ 1531 MHz
CUDA/ Stream Processor 640 Units
Kích thước 229 x 131 x 39 mm
Memory 2GB GDDR5
Memory Bus 128-bit
Memory Clock 7008 MHz
Tản nhiệt 2 quạt
DirectX / OpenGL DirectX 12/ OpenGL 4.5
Kết nối DisplayPort (Version 1.4) / HDMI (Version 2.0) / DL-DVI-D
Nguồn yêu cầu 300 W
Bảo hành 36 Tháng
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI Card đồ họa MSI GTX 1050 2GT OCV1####Card đồ họa MSI GTX 1050 2GT OCV1#####Card đồ họa MSI GTX 1050 2GT OCV1####Tặng lót chuột Bigsize Worldmap
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG #### Đối tác ủy quyền: DELL, ASUS, MSI, HP, Acer####DEAL GIÁ - thấp nhất và duy nhất tại Việt Nam#### Mua trả góp 0% thẻ Visa/Master qua mPOS#### Sản phẩm chính hãng tại Việt nam.#### Hàng mới 100%, đầy đủ phụ kiện, thùng hộp NSX.#### Miễn phí 100% Ship COD và giao hàng tận nơi. #### Thông tin thanh toán và chuyển khoản####
Card đồ họa MSI GTX 1050 2GT OCV1##### Đối tác ủy quyền: DELL, ASUS, MSI, HP, Acer#####DEAL GIÁ - thấp nhất và duy nhất tại Việt Nam##### Mua trả góp 0% thẻ Visa/Master qua mPOS##### Sản phẩm chính hãng tại Việt nam.##### Hàng mới 100%, đầy đủ phụ kiện, thùng hộp NSX.##### Miễn phí 100% Ship COD và giao hàng tận nơi.##### Thông tin thanh toán và chuyển khoản#####

Card đồ họa MSI GTX 1050 2GT OCV1

4,099,000
Thương hiệu MSI
Chipset NVIDIA
Graphics GeForce® GTX 1050Ti
Interface PCI Express 3.0 x16 (uses x4)
Core Clock 1341 MHz/ 1455 MHz
CUDA/ Stream Processor 768 Units
Kích thước 177 x 118 x 34 mm
Memory 4GB GDDR5
Memory Bus 128-bit
Memory Clock 7000 MHz
Tản nhiệt 1 quạt
DirectX / OpenGL DirectX 12/ OpenGL 4.5
Kết nối DisplayPort (Version 1.4) / HDMI (Version 2.0) / DL-DVI-D
Nguồn yêu cầu 300 W
Bảo hành 36 Tháng
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI Card đồ họa MSI GTX 1050 2G GAMING X####Card đồ họa MSI GTX 1050 2G GAMING X#####Card đồ họa MSI GTX 1050 2G GAMING X####Tặng lót chuột Bigsize Worldmap
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG #### Đối tác ủy quyền: DELL, ASUS, MSI, HP, Acer####DEAL GIÁ - thấp nhất và duy nhất tại Việt Nam#### Mua trả góp 0% thẻ Visa/Master qua mPOS#### Sản phẩm chính hãng tại Việt nam.#### Hàng mới 100%, đầy đủ phụ kiện, thùng hộp NSX.#### Miễn phí 100% Ship COD và giao hàng tận nơi. #### Thông tin thanh toán và chuyển khoản####
Card đồ họa MSI GTX 1050 2G GAMING X##### Đối tác ủy quyền: DELL, ASUS, MSI, HP, Acer#####DEAL GIÁ - thấp nhất và duy nhất tại Việt Nam##### Mua trả góp 0% thẻ Visa/Master qua mPOS##### Sản phẩm chính hãng tại Việt nam.##### Hàng mới 100%, đầy đủ phụ kiện, thùng hộp NSX.##### Miễn phí 100% Ship COD và giao hàng tận nơi.##### Thông tin thanh toán và chuyển khoản#####

Card đồ họa MSI GTX 1050 2G GAMING X

4,250,000
Thương hiệu MSI
Chipset NVIDIA
Graphics GeForce® GTX 1050Ti
Interface PCI Express 3.0 x16 (uses x4)
Core Clock 1341 MHz/ 1455 MHz
CUDA/ Stream Processor 768 Units
Kích thước 155 x 112 x 37 mm
Memory 4GB GDDR5
Memory Bus 128-bit
Memory Clock 7008 MHz
Tản nhiệt 1 quạt
DirectX / OpenGL DirectX 12/ OpenGL 4.5
Kết nối DisplayPort (Version 1.4) / HDMI (Version 2.0) / DL-DVI-D
Nguồn yêu cầu 300 W
Bảo hành 36 Tháng
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI Card đồ họa MSI GTX 1050Ti 4G OCV1####Card đồ họa MSI GTX 1050Ti 4G OCV1#####Card đồ họa MSI GTX 1050Ti 4G OCV1####Tặng lót chuột Bigsize Worldmap
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG #### Đối tác ủy quyền: DELL, ASUS, MSI, HP, Acer####DEAL GIÁ - thấp nhất và duy nhất tại Việt Nam#### Mua trả góp 0% thẻ Visa/Master qua mPOS#### Sản phẩm chính hãng tại Việt nam.#### Hàng mới 100%, đầy đủ phụ kiện, thùng hộp NSX.#### Miễn phí 100% Ship COD và giao hàng tận nơi. #### Thông tin thanh toán và chuyển khoản####
Card đồ họa MSI GTX 1050Ti 4G OCV1##### Đối tác ủy quyền: DELL, ASUS, MSI, HP, Acer#####DEAL GIÁ - thấp nhất và duy nhất tại Việt Nam##### Mua trả góp 0% thẻ Visa/Master qua mPOS##### Sản phẩm chính hãng tại Việt nam.##### Hàng mới 100%, đầy đủ phụ kiện, thùng hộp NSX.##### Miễn phí 100% Ship COD và giao hàng tận nơi.##### Thông tin thanh toán và chuyển khoản#####

Card đồ họa MSI GTX 1050Ti 4G OCV1

4,990,000
Thương hiệu MSI
Chipset NVIDIA
Graphics GeForce® GTX 1050Ti
Interface PCI Express 3.0 x16 (uses x4)
Core Clock 1341 MHz/ 1455 MHz
CUDA/ Stream Processor 768 Units
Kích thước 215 x 112 x 38 mm
Memory 4GB GDDR5
Memory Bus 128-bit
Memory Clock 7000 MHz
Tản nhiệt 2 quạt
DirectX / OpenGL DirectX 12/ OpenGL 4.5
Kết nối DisplayPort (Version 1.4) / HDMI (Version 2.0) / DL-DVI-D
Nguồn yêu cầu 300 W
Bảo hành 36 Tháng
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI Card đồ họa MSI GTX 1050Ti AERO ITX 4G OCV1####Card đồ họa MSI GTX 1050Ti AERO ITX 4G OCV1#####Card đồ họa MSI GTX 1050Ti AERO ITX 4G OCV1####Tặng lót chuột Bigsize Worldmap
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG #### Đối tác ủy quyền: DELL, ASUS, MSI, HP, Acer####DEAL GIÁ - thấp nhất và duy nhất tại Việt Nam#### Mua trả góp 0% thẻ Visa/Master qua mPOS#### Sản phẩm chính hãng tại Việt nam.#### Hàng mới 100%, đầy đủ phụ kiện, thùng hộp NSX.#### Miễn phí 100% Ship COD và giao hàng tận nơi. #### Thông tin thanh toán và chuyển khoản####
Card đồ họa MSI GTX 1050Ti AERO ITX 4G OCV1##### Đối tác ủy quyền: DELL, ASUS, MSI, HP, Acer#####DEAL GIÁ - thấp nhất và duy nhất tại Việt Nam##### Mua trả góp 0% thẻ Visa/Master qua mPOS##### Sản phẩm chính hãng tại Việt nam.##### Hàng mới 100%, đầy đủ phụ kiện, thùng hộp NSX.##### Miễn phí 100% Ship COD và giao hàng tận nơi.##### Thông tin thanh toán và chuyển khoản#####

Card đồ họa MSI GTX 1050Ti AERO ITX 4G OCV1

4,990,000
Thương hiệu MSI
Chipset NVIDIA
Graphics GeForce® GTX 1050Ti
Interface PCI Express 3.0 x16 (uses x4)
Core Clock 1354 MHz/ 1468 MHz
CUDA/ Stream Processor 768 Units
Kích thước 229 x 131 x 39 mm
Memory 4GB GDDR5
Memory Bus 128-bit
Memory Clock 7008 MHz
Tản nhiệt 2 quạt
DirectX / OpenGL DirectX 12/ OpenGL 4.5
Kết nối DisplayPort (Version 1.4) / HDMI (Version 2.0) / DL-DVI-D
Nguồn yêu cầu 300 W
Bảo hành 36 Tháng
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI Card đồ họa MSI GTX 1050Ti 4GT OCV1####Card đồ họa MSI GTX 1050Ti 4GT OCV1#####Card đồ họa MSI GTX 1050Ti 4GT OCV1####Tặng lót chuột Bigsize Worldmap
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG #### Đối tác ủy quyền: DELL, ASUS, MSI, HP, Acer####DEAL GIÁ - thấp nhất và duy nhất tại Việt Nam#### Mua trả góp 0% thẻ Visa/Master qua mPOS#### Sản phẩm chính hãng tại Việt nam.#### Hàng mới 100%, đầy đủ phụ kiện, thùng hộp NSX.#### Miễn phí 100% Ship COD và giao hàng tận nơi. #### Thông tin thanh toán và chuyển khoản####
Card đồ họa MSI GTX 1050Ti 4GT OCV1##### Đối tác ủy quyền: DELL, ASUS, MSI, HP, Acer#####DEAL GIÁ - thấp nhất và duy nhất tại Việt Nam##### Mua trả góp 0% thẻ Visa/Master qua mPOS##### Sản phẩm chính hãng tại Việt nam.##### Hàng mới 100%, đầy đủ phụ kiện, thùng hộp NSX.##### Miễn phí 100% Ship COD và giao hàng tận nơi.##### Thông tin thanh toán và chuyển khoản#####

Card đồ họa MSI GTX 1050Ti 4GT OCV1

4,999,000
Thương hiệu MSI
Chipset NVIDIA
Graphics GeForce® GTX 1050Ti
Interface PCI Express 3.0 x16
Core Clock 1392 MHz
CUDA/ Stream Processor 768 Units
Kích thước 229 x 131 x 39 mm
Memory 4GB GDDR5
Memory Bus 128-bit
Memory Clock 7008 MHz
Tản nhiệt 2 quạt
DirectX / OpenGL DirectX 12/ OpenGL 4.5
Kết nối DisplayPort (Version 1.4) / HDMI (Version 2.0) / DL-DVI-D
Nguồn yêu cầu 300 W
Bảo hành 36 Tháng
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI Card đồ họa MSI GTX 1050Ti GAMING X 4G####Card đồ họa MSI GTX 1050Ti GAMING X 4G#####Card đồ họa MSI GTX 1050Ti GAMING X 4G####Tặng lót chuột Bigsize Worldmap
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG #### Đối tác ủy quyền: DELL, ASUS, MSI, HP, Acer####DEAL GIÁ - thấp nhất và duy nhất tại Việt Nam#### Mua trả góp 0% thẻ Visa/Master qua mPOS#### Sản phẩm chính hãng tại Việt nam.#### Hàng mới 100%, đầy đủ phụ kiện, thùng hộp NSX.#### Miễn phí 100% Ship COD và giao hàng tận nơi. #### Thông tin thanh toán và chuyển khoản####
Card đồ họa MSI GTX 1050Ti GAMING X 4G##### Đối tác ủy quyền: DELL, ASUS, MSI, HP, Acer#####DEAL GIÁ - thấp nhất và duy nhất tại Việt Nam##### Mua trả góp 0% thẻ Visa/Master qua mPOS##### Sản phẩm chính hãng tại Việt nam.##### Hàng mới 100%, đầy đủ phụ kiện, thùng hộp NSX.##### Miễn phí 100% Ship COD và giao hàng tận nơi.##### Thông tin thanh toán và chuyển khoản#####

Card đồ họa MSI GTX 1050Ti GAMING X 4G

5,500,000
Thương hiệu MSI
Chipset NVIDIA
Graphics GeForce® GTX 1060
Interface PCI Express 3.0 x16
Core Clock 1759 MHz / 1544 MHz
CUDA/ Stream Processor 1152 Units
Kích thước 243 x 115 x 39 mm
Memory 3GB GDDR5
Memory Bus 192 bits
Memory Clock 8008 MHz
Tản nhiệt 2 quạt
DirectX / OpenGL DirectX 12/ OpenGL 4.5
Kết nối DisplayPort (Version 1.4) / HDMI (Version 2.0) / DL-DVI-D
Nguồn yêu cầu 400W
Bảo hành 36 Tháng
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI Card đồ họa MSI GTX 1060 3GT OCV2####Card đồ họa MSI GTX 1060 3GT OCV2#####Card đồ họa MSI GTX 1060 3GT OCV2####Tặng lót chuột Bigsize Worldmap
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG #### Đối tác ủy quyền: DELL, ASUS, MSI, HP, Acer####DEAL GIÁ - thấp nhất và duy nhất tại Việt Nam#### Mua trả góp 0% thẻ Visa/Master qua mPOS#### Sản phẩm chính hãng tại Việt nam.#### Hàng mới 100%, đầy đủ phụ kiện, thùng hộp NSX.#### Miễn phí 100% Ship COD và giao hàng tận nơi. #### Thông tin thanh toán và chuyển khoản####
Card đồ họa MSI GTX 1060 3GT OCV2##### Đối tác ủy quyền: DELL, ASUS, MSI, HP, Acer#####DEAL GIÁ - thấp nhất và duy nhất tại Việt Nam##### Mua trả góp 0% thẻ Visa/Master qua mPOS##### Sản phẩm chính hãng tại Việt nam.##### Hàng mới 100%, đầy đủ phụ kiện, thùng hộp NSX.##### Miễn phí 100% Ship COD và giao hàng tận nơi.##### Thông tin thanh toán và chuyển khoản#####

Card đồ họa MSI GTX 1060 3GT OCV2

6,499,000
Thương hiệu MSI
Chipset NVIDIA
Graphics GeForce® GTX 1060
Interface PCI Express 3.0 x16
Core Clock 1809 MHz / 1594 MHz
CUDA/ Stream Processor 1152 Units
Kích thước 277 x 140 x 39 mm
Memory 3GB GDDR5
Memory Bus 192 bits
Memory Clock 8108 MHz
Tản nhiệt 2 quạt
DirectX / OpenGL DirectX 12/ OpenGL 4.5
Kết nối Dual-link DVI-D x 1/ DisplayPort x 3/ HDMI x 1
Nguồn yêu cầu 400W
Bảo hành 36 Tháng
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI Card đồ họa MSI GTX 1060 GAMING X 3G####Card đồ họa MSI GTX 1060 GAMING X 3G#####Card đồ họa MSI GTX 1060 GAMING X 3G####Tặng lót chuột Bigsize Worldmap
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG #### Đối tác ủy quyền: DELL, ASUS, MSI, HP, Acer####DEAL GIÁ - thấp nhất và duy nhất tại Việt Nam#### Mua trả góp 0% thẻ Visa/Master qua mPOS#### Sản phẩm chính hãng tại Việt nam.#### Hàng mới 100%, đầy đủ phụ kiện, thùng hộp NSX.#### Miễn phí 100% Ship COD và giao hàng tận nơi. #### Thông tin thanh toán và chuyển khoản####
Card đồ họa MSI GTX 1060 GAMING X 3G##### Đối tác ủy quyền: DELL, ASUS, MSI, HP, Acer#####DEAL GIÁ - thấp nhất và duy nhất tại Việt Nam##### Mua trả góp 0% thẻ Visa/Master qua mPOS##### Sản phẩm chính hãng tại Việt nam.##### Hàng mới 100%, đầy đủ phụ kiện, thùng hộp NSX.##### Miễn phí 100% Ship COD và giao hàng tận nơi.##### Thông tin thanh toán và chuyển khoản#####

Card đồ họa MSI GTX 1060 GAMING X 3G

6,549,000
Thương hiệu MSI
Chipset NVIDIA
Graphics GeForce® GTX 1060
Interface PCI Express 3.0 x16
Core Clock 1759 MHz/1544 MHz
CUDA/ Stream Processor 1152 Units
Kích thước 247 x 115 x 39 mm
Memory 6GB GDDR5
Memory Bus 192 bits
Memory Clock 8008 MHz
Tản nhiệt 2 quạt
DirectX / OpenGL DirectX 12/ OpenGL 4.5
Kết nối Dual-link DVI-D x 1/ DisplayPort x 1/ HDMI x 1
Nguồn yêu cầu 450W
Bảo hành 36 Tháng
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI Card đồ họa MSI GTX 1060 6GT OCV2####Card đồ họa MSI GTX 1060 6GT OCV2#####Card đồ họa MSI GTX 1060 6GT OCV2####Tặng lót chuột Bigsize Worldmap
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG #### Đối tác ủy quyền: DELL, ASUS, MSI, HP, Acer####DEAL GIÁ - thấp nhất và duy nhất tại Việt Nam#### Mua trả góp 0% thẻ Visa/Master qua mPOS#### Sản phẩm chính hãng tại Việt nam.#### Hàng mới 100%, đầy đủ phụ kiện, thùng hộp NSX.#### Miễn phí 100% Ship COD và giao hàng tận nơi. #### Thông tin thanh toán và chuyển khoản####
Card đồ họa MSI GTX 1060 6GT OCV2##### Đối tác ủy quyền: DELL, ASUS, MSI, HP, Acer#####DEAL GIÁ - thấp nhất và duy nhất tại Việt Nam##### Mua trả góp 0% thẻ Visa/Master qua mPOS##### Sản phẩm chính hãng tại Việt nam.##### Hàng mới 100%, đầy đủ phụ kiện, thùng hộp NSX.##### Miễn phí 100% Ship COD và giao hàng tận nơi.##### Thông tin thanh toán và chuyển khoản#####

Card đồ họa MSI GTX 1060 6GT OCV2

7,990,000
Thương hiệu MSI
Chipset NVIDIA
Graphics GeForce® GTX 1060
Interface PCI Express 3.0 x16
Core Clock 1809 MHz / 1594 MHz
CUDA/ Stream Processor 1152 Units
Kích thước 277 x 140 x 39 mm
Memory 6GB GDDR5
Memory Bus 192 bits
Memory Clock 8108 MHz
Tản nhiệt 2 quạt
DirectX / OpenGL DirectX 12/ OpenGL 4.5
Kết nối DisplayPort x 3 (Version 1.4) / HDMI (Version 2.0) / DL-DVI-D
Nguồn yêu cầu 450W
Bảo hành 36 Tháng
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI Card đồ họa MSI GTX 1060 GAMING X 6G####Card đồ họa MSI GTX 1060 GAMING X 6G#####Card đồ họa MSI GTX 1060 GAMING X 6G####Tặng lót chuột Bigsize Worldmap
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG #### Đối tác ủy quyền: DELL, ASUS, MSI, HP, Acer####DEAL GIÁ - thấp nhất và duy nhất tại Việt Nam#### Mua trả góp 0% thẻ Visa/Master qua mPOS#### Sản phẩm chính hãng tại Việt nam.#### Hàng mới 100%, đầy đủ phụ kiện, thùng hộp NSX.#### Miễn phí 100% Ship COD và giao hàng tận nơi. #### Thông tin thanh toán và chuyển khoản####
Card đồ họa MSI GTX 1060 GAMING X 6G##### Đối tác ủy quyền: DELL, ASUS, MSI, HP, Acer#####DEAL GIÁ - thấp nhất và duy nhất tại Việt Nam##### Mua trả góp 0% thẻ Visa/Master qua mPOS##### Sản phẩm chính hãng tại Việt nam.##### Hàng mới 100%, đầy đủ phụ kiện, thùng hộp NSX.##### Miễn phí 100% Ship COD và giao hàng tận nơi.##### Thông tin thanh toán và chuyển khoản#####

Card đồ họa MSI GTX 1060 GAMING X 6G

8,880,000
Thương hiệu MSI
Chipset NVIDIA
Graphics GeForce® GTX 1070
Interface PCI Express 3.0 x16
Core Clock 1797 MHz / 1607 MHz
CUDA/ Stream Processor 1920 Units
Kích thước 279 x 140 x 42 mm
Memory 8GB GDDR5
Memory Bus 256-bit
Memory Clock 8192 MHz
Tản nhiệt 2 quạt
DirectX / OpenGL DirectX 12/ OpenGL 4.5
Kết nối DisplayPort x 3 (Version 1.4) / HDMI (Version 2.0) / DL-DVI-D
Nguồn yêu cầu 500W
Bảo hành 36 Tháng
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI Card đồ họa MSI GTX 1070 GAMING X 8G####Card đồ họa MSI GTX 1070 GAMING X 8G#####Card đồ họa MSI GTX 1070 GAMING X 8G####Tặng lót chuột Bigsize Worldmap
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG #### Đối tác ủy quyền: DELL, ASUS, MSI, HP, Acer####DEAL GIÁ - thấp nhất và duy nhất tại Việt Nam#### Mua trả góp 0% thẻ Visa/Master qua mPOS#### Sản phẩm chính hãng tại Việt nam.#### Hàng mới 100%, đầy đủ phụ kiện, thùng hộp NSX.#### Miễn phí 100% Ship COD và giao hàng tận nơi. #### Thông tin thanh toán và chuyển khoản####
Card đồ họa MSI GTX 1070 GAMING X 8G##### Đối tác ủy quyền: DELL, ASUS, MSI, HP, Acer#####DEAL GIÁ - thấp nhất và duy nhất tại Việt Nam##### Mua trả góp 0% thẻ Visa/Master qua mPOS##### Sản phẩm chính hãng tại Việt nam.##### Hàng mới 100%, đầy đủ phụ kiện, thùng hộp NSX.##### Miễn phí 100% Ship COD và giao hàng tận nơi.##### Thông tin thanh toán và chuyển khoản#####

Card đồ họa MSI GTX 1070 GAMING X 8G

13,299,000
Thương hiệu MSI
Chipset NVIDIA
Graphics GeForce® GTX 1070 Ti
Interface PCI Express 3.0 x16
Core Clock 1683 MHz / 1607 MHz
CUDA/ Stream Processor 2432 Units
Kích thước 279 x 140 x 42 mm
Memory 8GB GDDR5
Memory Bus 256-bit
Memory Clock 8008 MHz
Tản nhiệt 2 quạt
DirectX / OpenGL DirectX 12/ OpenGL 4.5
Kết nối DisplayPort x 3 (Version 1.4) / HDMI (Version 2.0) / DL-DVI-D
Nguồn yêu cầu 550W
Bảo hành 36 Tháng
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI Card đồ họa MSI GTX 1070 Ti ARMOR 8G####Card đồ họa MSI GTX 1070 Ti ARMOR 8G#####Card đồ họa MSI GTX 1070 Ti ARMOR 8G####Tặng lót chuột Bigsize Worldmap
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG #### Đối tác ủy quyền: DELL, ASUS, MSI, HP, Acer####DEAL GIÁ - thấp nhất và duy nhất tại Việt Nam#### Mua trả góp 0% thẻ Visa/Master qua mPOS#### Sản phẩm chính hãng tại Việt nam.#### Hàng mới 100%, đầy đủ phụ kiện, thùng hộp NSX.#### Miễn phí 100% Ship COD và giao hàng tận nơi. #### Thông tin thanh toán và chuyển khoản####
Card đồ họa MSI GTX 1070 Ti ARMOR 8G##### Đối tác ủy quyền: DELL, ASUS, MSI, HP, Acer#####DEAL GIÁ - thấp nhất và duy nhất tại Việt Nam##### Mua trả góp 0% thẻ Visa/Master qua mPOS##### Sản phẩm chính hãng tại Việt nam.##### Hàng mới 100%, đầy đủ phụ kiện, thùng hộp NSX.##### Miễn phí 100% Ship COD và giao hàng tận nơi.##### Thông tin thanh toán và chuyển khoản#####

Card đồ họa MSI GTX 1070 Ti ARMOR 8G

14,999,000
Thương hiệu MSI
Chipset NVIDIA
Graphics GeForce® GTX 1070 Ti
Interface PCI Express 3.0 x16
Core Clock 1683 MHz / 1607 MHz
CUDA/ Stream Processor 2432 Units
Kích thước 279 x 140 x 37 mm
Memory 8GB GDDR5
Memory Bus 256-bit
Memory Clock 8008 MHz
Tản nhiệt 2 quạt
DirectX / OpenGL DirectX 12/ OpenGL 4.5
Kết nối DisplayPort x 3 (Version 1.4) / HDMI (Version 2.0) / DL-DVI-D
Nguồn yêu cầu 550W
Bảo hành 36 Tháng
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI Card đồ họa MSI GTX 1070 Ti GAMING 8G####Card đồ họa MSI GTX 1070 Ti GAMING 8G#####Card đồ họa MSI GTX 1070 Ti GAMING 8G####Tặng lót chuột Bigsize Worldmap
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG #### Đối tác ủy quyền: DELL, ASUS, MSI, HP, Acer####DEAL GIÁ - thấp nhất và duy nhất tại Việt Nam#### Mua trả góp 0% thẻ Visa/Master qua mPOS#### Sản phẩm chính hãng tại Việt nam.#### Hàng mới 100%, đầy đủ phụ kiện, thùng hộp NSX.#### Miễn phí 100% Ship COD và giao hàng tận nơi. #### Thông tin thanh toán và chuyển khoản####
Card đồ họa MSI GTX 1070 Ti GAMING 8G##### Đối tác ủy quyền: DELL, ASUS, MSI, HP, Acer#####DEAL GIÁ - thấp nhất và duy nhất tại Việt Nam##### Mua trả góp 0% thẻ Visa/Master qua mPOS##### Sản phẩm chính hãng tại Việt nam.##### Hàng mới 100%, đầy đủ phụ kiện, thùng hộp NSX.##### Miễn phí 100% Ship COD và giao hàng tận nơi.##### Thông tin thanh toán và chuyển khoản#####

Card đồ họa MSI GTX 1070 Ti GAMING 8G

13,399,000
Thương hiệu MSI
Chipset NVIDIA
Graphics GeForce® GTX 1080 Ti
Interface PCI Express 3.0 x16
Core Clock 1683 MHz / 1569 MHz
CUDA/ Stream Processor 3584 Units
Kích thước 290 x 140 x 51 mm
Memory 11GB GDDR5X
Memory Bus 352-bit
Memory Clock 11124 MHz
Tản nhiệt 2 quạt
DirectX / OpenGL DirectX 12/ OpenGL 4.5
Kết nối DisplayPort x 2 (Version 1.4) / HDMI x 2 (Version 2.0) / DL-DVI-D
Nguồn yêu cầu 600W
Bảo hành 36 Tháng
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI Card đồ họa MSI GTX 1080 Ti GAMING X 11G####Card đồ họa MSI GTX 1080 Ti GAMING X 11G#####Card đồ họa MSI GTX 1080 Ti GAMING X 11G####Tặng lót chuột Bigsize Worldmap
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG #### Đối tác ủy quyền: DELL, ASUS, MSI, HP, Acer####DEAL GIÁ - thấp nhất và duy nhất tại Việt Nam#### Mua trả góp 0% thẻ Visa/Master qua mPOS#### Sản phẩm chính hãng tại Việt nam.#### Hàng mới 100%, đầy đủ phụ kiện, thùng hộp NSX.#### Miễn phí 100% Ship COD và giao hàng tận nơi. #### Thông tin thanh toán và chuyển khoản####
Card đồ họa MSI GTX 1080 Ti GAMING X 11G##### Đối tác ủy quyền: DELL, ASUS, MSI, HP, Acer#####DEAL GIÁ - thấp nhất và duy nhất tại Việt Nam##### Mua trả góp 0% thẻ Visa/Master qua mPOS##### Sản phẩm chính hãng tại Việt nam.##### Hàng mới 100%, đầy đủ phụ kiện, thùng hộp NSX.##### Miễn phí 100% Ship COD và giao hàng tận nơi.##### Thông tin thanh toán và chuyển khoản#####

Card đồ họa MSI GTX 1080 Ti GAMING X 11G

22,699,000
Thương hiệu MSI
Chipset NVIDIA
Graphics GeForce® GTX 1080
Interface PCI Express 3.0 x16
Core Clock 1847 MHz / 1708 MHz
CUDA/ Stream Processor 2560 Units
Kích thước 279 x 140 x 42 mm
Memory 8GB GDDR5X
Memory Bus 256-bit
Memory Clock 10108 MHz
Tản nhiệt 2 quạt
DirectX / OpenGL DirectX 12/ OpenGL 4.5
Kết nối DisplayPort x 3 (Version 1.4) / HDMI (Version 2.0) / DL-DVI-D
Nguồn yêu cầu 500W
Bảo hành 36 Tháng
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI Card đồ họa MSI GTX 1080 GAMING X 8G####Card đồ họa MSI GTX 1080 GAMING X 8G#####Card đồ họa MSI GTX 1080 GAMING X 8G####Tặng lót chuột Bigsize Worldmap
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG #### Đối tác ủy quyền: DELL, ASUS, MSI, HP, Acer####DEAL GIÁ - thấp nhất và duy nhất tại Việt Nam#### Mua trả góp 0% thẻ Visa/Master qua mPOS#### Sản phẩm chính hãng tại Việt nam.#### Hàng mới 100%, đầy đủ phụ kiện, thùng hộp NSX.#### Miễn phí 100% Ship COD và giao hàng tận nơi. #### Thông tin thanh toán và chuyển khoản####
Card đồ họa MSI GTX 1080 GAMING X 8G##### Đối tác ủy quyền: DELL, ASUS, MSI, HP, Acer#####DEAL GIÁ - thấp nhất và duy nhất tại Việt Nam##### Mua trả góp 0% thẻ Visa/Master qua mPOS##### Sản phẩm chính hãng tại Việt nam.##### Hàng mới 100%, đầy đủ phụ kiện, thùng hộp NSX.##### Miễn phí 100% Ship COD và giao hàng tận nơi.##### Thông tin thanh toán và chuyển khoản#####

Card đồ họa MSI GTX 1080 GAMING X 8G

16,799,000
Thương hiệu MSI
Chipset NVIDIA
Graphics GeForce GT 730
Interface PCI Express 3.0 x16
Core Clock 1006 MHz
CUDA/ Stream Processor 96 Units
Kích thước 146 x 107x 28 mm
Memory 1GB GDDR5
Memory Bus 64-bit
Memory Clock 5000MHz
Tản nhiệt 1 quạt
DirectX / OpenGL DirectX 12/ OpenGL 4.4
Kết nối DVI-D x 1/ D-SUB x 1/ HDMI x1
Nguồn yêu cầu 300W
Bảo hành 36 Tháng
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI Card đồ họa MSI GeForce GT 730 (N730K-1GD5/OCV1)####Card đồ họa MSI GeForce GT 730 (N730K-1GD5/OCV1)#####Card đồ họa MSI GeForce GT 730 (N730K-1GD5/OCV1)####Tặng lót chuột Bigsize Worldmap
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG #### Đối tác ủy quyền: DELL, ASUS, MSI, HP, Acer####DEAL GIÁ - thấp nhất và duy nhất tại Việt Nam#### Mua trả góp 0% thẻ Visa/Master qua mPOS#### Sản phẩm chính hãng tại Việt nam.#### Hàng mới 100%, đầy đủ phụ kiện, thùng hộp NSX.#### Miễn phí 100% Ship COD và giao hàng tận nơi. #### Thông tin thanh toán và chuyển khoản####
Card đồ họa MSI GeForce GT 730 (N730K-1GD5/OCV1)##### Đối tác ủy quyền: DELL, ASUS, MSI, HP, Acer#####DEAL GIÁ - thấp nhất và duy nhất tại Việt Nam##### Mua trả góp 0% thẻ Visa/Master qua mPOS##### Sản phẩm chính hãng tại Việt nam.##### Hàng mới 100%, đầy đủ phụ kiện, thùng hộp NSX.##### Miễn phí 100% Ship COD và giao hàng tận nơi.##### Thông tin thanh toán và chuyển khoản#####

Card đồ họa MSI GeForce GT 730 (N730K-1GD5/OCV1)

1,299,000
Thương hiệu MSI
Chipset NVIDIA
Graphics GeForce GT 730
Interface PCI Express 3.0 x16
Core Clock 1006 MHz
CUDA/ Stream Processor 96 Units
Kích thước 146 x 107x 28 mm
Memory 1GB GDDR5
Memory Bus 64-bit
Memory Clock 5000MHz
Tản nhiệt 1 quạt
DirectX / OpenGL DirectX 12/ OpenGL 4.5
Kết nối DVI-D x 1/ D-SUB x 1/ HDMI x1
Nguồn yêu cầu 300W
Bảo hành 36 Tháng
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI Card đồ họa MSI GeForce GT 730 (N730K-1GD5/OC)####Card đồ họa MSI GeForce GT 730 (N730K-1GD5/OC)#####Card đồ họa MSI GeForce GT 730 (N730K-1GD5/OC)####Tặng lót chuột Bigsize Worldmap
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG #### Đối tác ủy quyền: DELL, ASUS, MSI, HP, Acer####DEAL GIÁ - thấp nhất và duy nhất tại Việt Nam#### Mua trả góp 0% thẻ Visa/Master qua mPOS#### Sản phẩm chính hãng tại Việt nam.#### Hàng mới 100%, đầy đủ phụ kiện, thùng hộp NSX.#### Miễn phí 100% Ship COD và giao hàng tận nơi. #### Thông tin thanh toán và chuyển khoản####
Card đồ họa MSI GeForce GT 730 (N730K-1GD5/OC)##### Đối tác ủy quyền: DELL, ASUS, MSI, HP, Acer#####DEAL GIÁ - thấp nhất và duy nhất tại Việt Nam##### Mua trả góp 0% thẻ Visa/Master qua mPOS##### Sản phẩm chính hãng tại Việt nam.##### Hàng mới 100%, đầy đủ phụ kiện, thùng hộp NSX.##### Miễn phí 100% Ship COD và giao hàng tận nơi.##### Thông tin thanh toán và chuyển khoản#####

Card đồ họa MSI GeForce GT 730 (N730K-1GD5/OC)

1,299,000
Thương hiệu GIGABYTE
Chipset NVIDIA
Graphics GeForce GT 710 Graphics Processing Unit
Interface PCI Express 2.0 x8
Core Clock 954 MHz
CUDA/ Stream Processor Đang cập nhật
Kích thước L=144mm x W=68 mm x H=21 mm
Memory 1GB DDR3
Memory Bus 64bit
Memory Clock 1800Mhz
Tản nhiệt 1 quạt
DirectX / OpenGL DirectX 12 / OpenGL 4.5
Kết nối Dual-link DVI-D*1 / HDMI*1 / D-Sub*1
Nguồn yêu cầu 300W
Bảo hành 36 Tháng
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI Card đồ họa Gigabyte GT 710 (GV-N710D3-1GL)####Card đồ họa Gigabyte GT 710 (GV-N710D3-1GL)#####Card đồ họa Gigabyte GT 710 (GV-N710D3-1GL)####Tặng lót chuột Bigsize Worldmap
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG #### Đối tác ủy quyền: DELL, ASUS, MSI, HP, Acer####DEAL GIÁ - thấp nhất và duy nhất tại Việt Nam#### Mua trả góp 0% thẻ Visa/Master qua mPOS#### Sản phẩm chính hãng tại Việt nam.#### Hàng mới 100%, đầy đủ phụ kiện, thùng hộp NSX.#### Miễn phí 100% Ship COD và giao hàng tận nơi. #### Thông tin thanh toán và chuyển khoản####
Card đồ họa Gigabyte GT 710 (GV-N710D3-1GL)##### Đối tác ủy quyền: DELL, ASUS, MSI, HP, Acer#####DEAL GIÁ - thấp nhất và duy nhất tại Việt Nam##### Mua trả góp 0% thẻ Visa/Master qua mPOS##### Sản phẩm chính hãng tại Việt nam.##### Hàng mới 100%, đầy đủ phụ kiện, thùng hộp NSX.##### Miễn phí 100% Ship COD và giao hàng tận nơi.##### Thông tin thanh toán và chuyển khoản#####

Card đồ họa Gigabyte GT 710 (GV-N710D3-1GL)

1,030,000
Thương hiệu GIGABYTE
Chipset NVIDIA
Graphics Geforece GT1030
Interface PCI Express 3.0 x16
Core Clock 1177 MHz/ 1417 MHz
CUDA/ Stream Processor 384
Kích thước H=147mm L=149mm W=68mm
Memory 2GB GDDR4
Memory Bus 64Bit
Memory Clock 2100 MHz
Tản nhiệt Không hỗ trợ
DirectX / OpenGL DirectX 12 / OpenGL 4.5
Kết nối DVI-D *1 HDMI-2.0b*1 (Max Resolution:4096x2160 @60Hz)
Nguồn yêu cầu 300W
Bảo hành 36 Tháng
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI Card đồ họa Gigabyte GT1030 (GV-N1030D4-2GL)####Card đồ họa Gigabyte GT1030 (GV-N1030D4-2GL)#####Card đồ họa Gigabyte GT1030 (GV-N1030D4-2GL)####Tặng lót chuột Bigsize Worldmap
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG #### Đối tác ủy quyền: DELL, ASUS, MSI, HP, Acer####DEAL GIÁ - thấp nhất và duy nhất tại Việt Nam#### Mua trả góp 0% thẻ Visa/Master qua mPOS#### Sản phẩm chính hãng tại Việt nam.#### Hàng mới 100%, đầy đủ phụ kiện, thùng hộp NSX.#### Miễn phí 100% Ship COD và giao hàng tận nơi. #### Thông tin thanh toán và chuyển khoản####
Card đồ họa Gigabyte GT1030 (GV-N1030D4-2GL)##### Đối tác ủy quyền: DELL, ASUS, MSI, HP, Acer#####DEAL GIÁ - thấp nhất và duy nhất tại Việt Nam##### Mua trả góp 0% thẻ Visa/Master qua mPOS##### Sản phẩm chính hãng tại Việt nam.##### Hàng mới 100%, đầy đủ phụ kiện, thùng hộp NSX.##### Miễn phí 100% Ship COD và giao hàng tận nơi.##### Thông tin thanh toán và chuyển khoản#####

Card đồ họa Gigabyte GT1030 (GV-N1030D4-2GL)

2,190,000
Thương hiệu GIGABYTE
Chipset NVIDIA
Graphics GeForce® GTX 1050
Interface PCI Express 3.0 x16
Core Clock 1379 MHz/ 1493 MHz (OC Mode) 1354 MHz/ 1455 MHz (Gaming)
CUDA/ Stream Processor 640
Kích thước L=172mm, W=113 mm, H=30mm
Memory 2GB GDDR5
Memory Bus 128bit
Memory Clock 7008 MHz
Tản nhiệt 1 quạt
DirectX / OpenGL DirectX 12 / OpenGL 4.5
Kết nối Dual-link DVI-D *1HDMI-2.0b*1 (Max Resolution: 4096x2160 @60 Hz)Display Port-1.4 *1 (Max Resolution: 7680x4320 @60 Hz)
Nguồn yêu cầu 300W
Bảo hành 36 Tháng
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI Card đồ họa Gigabyte GTX 1050 (GV-N1050D5-2GD)####Card đồ họa Gigabyte GTX 1050 (GV-N1050D5-2GD)#####Card đồ họa Gigabyte GTX 1050 (GV-N1050D5-2GD)####Tặng lót chuột Bigsize Worldmap
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG #### Đối tác ủy quyền: DELL, ASUS, MSI, HP, Acer####DEAL GIÁ - thấp nhất và duy nhất tại Việt Nam#### Mua trả góp 0% thẻ Visa/Master qua mPOS#### Sản phẩm chính hãng tại Việt nam.#### Hàng mới 100%, đầy đủ phụ kiện, thùng hộp NSX.#### Miễn phí 100% Ship COD và giao hàng tận nơi. #### Thông tin thanh toán và chuyển khoản####
Card đồ họa Gigabyte GTX 1050 (GV-N1050D5-2GD)##### Đối tác ủy quyền: DELL, ASUS, MSI, HP, Acer#####DEAL GIÁ - thấp nhất và duy nhất tại Việt Nam##### Mua trả góp 0% thẻ Visa/Master qua mPOS##### Sản phẩm chính hãng tại Việt nam.##### Hàng mới 100%, đầy đủ phụ kiện, thùng hộp NSX.##### Miễn phí 100% Ship COD và giao hàng tận nơi.##### Thông tin thanh toán và chuyển khoản#####

Card đồ họa Gigabyte GTX 1050 (GV-N1050D5-2GD)

3,790,000
Thương hiệu GIGABYTE
Chipset NVIDIA
Graphics GeForce® GTX 1050
Interface PCI Express 3.0 x16
Core Clock 1404 MHz/ 1518 MHz (OC Mode) 1379 MHz/ 1493 MHz (Gaming)
CUDA/ Stream Processor 640
Kích thước L=172mm, W=113 mm, H=30mm
Memory 2GB GDDR5
Memory Bus 128bit
Memory Clock 7008 MHz
Tản nhiệt 2 quạt
DirectX / OpenGL DirectX 12 / OpenGL 4.5
Kết nối Dual-link DVI-D *1HDMI-2.0b*1 (Max Resolution: 4096x2160 @60 Hz)Display Port-1.4 *1 (Max Resolution: 7680x4320 @60 Hz)
Nguồn yêu cầu 300W
Bảo hành 36 Tháng
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI Card đồ họa Gigabyte GTX 1050 (GV-N1050OC-2GD)####Card đồ họa Gigabyte GTX 1050 (GV-N1050OC-2GD)#####Card đồ họa Gigabyte GTX 1050 (GV-N1050OC-2GD)####Tặng lót chuột Bigsize Worldmap
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG #### Đối tác ủy quyền: DELL, ASUS, MSI, HP, Acer####DEAL GIÁ - thấp nhất và duy nhất tại Việt Nam#### Mua trả góp 0% thẻ Visa/Master qua mPOS#### Sản phẩm chính hãng tại Việt nam.#### Hàng mới 100%, đầy đủ phụ kiện, thùng hộp NSX.#### Miễn phí 100% Ship COD và giao hàng tận nơi. #### Thông tin thanh toán và chuyển khoản####
Card đồ họa Gigabyte GTX 1050 (GV-N1050OC-2GD)##### Đối tác ủy quyền: DELL, ASUS, MSI, HP, Acer#####DEAL GIÁ - thấp nhất và duy nhất tại Việt Nam##### Mua trả góp 0% thẻ Visa/Master qua mPOS##### Sản phẩm chính hãng tại Việt nam.##### Hàng mới 100%, đầy đủ phụ kiện, thùng hộp NSX.##### Miễn phí 100% Ship COD và giao hàng tận nơi.##### Thông tin thanh toán và chuyển khoản#####

Card đồ họa Gigabyte GTX 1050 (GV-N1050OC-2GD)

3,950,000